Mantotherm Uygulama Detayları

 • Mantotherm Uygulaması Genel Şartlar

  Uygulama +5 °C ila +30 °C sıcaklık aralığında yapılmalıdır.

  Mantolama yapılacak yüzey nemli olmamalı, döşeme şapları, iç ve dış duvar sıvaları kurumuş olmalıdır. Kaba sıva uygulandıktan en az 4 hafta sonra mantolama uygulamasına başlanmalıdır.

  Yüzeyde yukarı yönde ilerleyen nem olmamalı, gerekli su yalıtımı tamamlanmalı ve bu yalıtım uygulaması toprağın 30 cm. üzerine kadar çıkmış olmalıdır.

  Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ gibi maddelerden arındırılmalıdır.

  Bina cephesinde eski sıvalar, kabarmalar, çatlaklar kazınmalı, tamiratı MEGAPAİR - 20 veya MEGAPAİR - 30 ile yapılmalı, sağlam bir zemin elde edilmelidir.

  Yüzeyde 2 cm’yi geçen eğrilikler varsa buralarda mantolama uygulaması öncesinde MEGAPAİR - 20 veya MEGAPAİR - 30 ile tamirat yapılmalıdır.

  Cephedeki yağmur olukları, kablolar vs. sistemin üzerine alınmalıdır ve sistemden 6 - 7 cm. uzakta kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgar olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.

 • Mantotherm Subasman Profilinin Montajı

  Mantolama sistemine düzgün bir başlangıç yapmak ve ana taşıyıcı görevi görmesi sebebiyle subasman profili kullanılır.

  Kullanılacak Mantotherm Subasman Profilleri’nin ölçüsü yalıtım levhalarının kalınlığına göre farklılık gösterir. Profiller yaklaşık 30 cm aralıklarla yüzeye montajlanır.

  Yüzeydeki olası eğriliklerde, duvar ile subasman profili arasındaki boşluklar farklı kalınlıklardaki subasman takozu ile gönyesine alınır. Uç uca eklenen profillerin arasında 2-3 mm mesafe bırakılmalı, köşe birleşimlerinde 45º açı ile kesilerek birleştirilmelidir.

 • Mantotherm Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcının Hazırlanması

  25 kg’ lık Mantotherm Yapıştırma Harcı 6-6,5 lt. su üzerine yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli bir mikser ile karıştırılır.

  Harcın olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmesi ve uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılması gerekmektedir.

 • Mantotherm Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcının Uygulanması

  Mantolama yapılacak yüzeyin eğriliğine yada düzgün olmasına bağlı olarak yapıştırma harcının uygulaması aşağıdaki yöntemlerle yapılır;

  Noktasal ve Kenarlar Boyunca şerit Metodu:
  Mantolama yapılacak yüzeyde eğrilikler olması durumunda Mantotherm Yapıştırma Harcı ısı yalıtım levhasının 4 kenarı boyunca sürekli, levha ortasına 3 öbek halinde sürülür. Levha kenarlarına yapıştırıcı taşmamasına dikkat edilmelidir. Bu yöntemde ısı yalıtım levhası yüzeyinin %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olması gerekmektedir.

  Taraklı Mala Metodu:
  Mantolama yapılacak yüzey çok düzgün ise yapıştırma harcı levha arkasına 10x10 mm diş kalınlığında taraklı mala ile yayılır. Levha kenarlarına yapıştırıcı taşmamasına dikkat edilmelidir.

 • Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılması

  Arkasına Mantotherm Yapıştırma Harcı sürülen ısı yalıtım levhaları su basman profiline sıkıca yerleştirilmelidir.

  Yalıtım levhalarının duvar ile tam temas edebilmesi ve yüzey düzgünlüğü için levha hafifçe kaydırılarak duvara yapıştırılır ve üzerine mastar ile vurularak gönyesine alınır.

  Levhalar yüzeyin alt kısmından başlanarak aralıksız ve Şaşırtmalı olarak döşenir. Şaşırtma için kenarlarda sadece tam ve yarım levhalar kullanılmalıdır.Şaşırtma bina köşe birleşim yerlerinde de devam ettirilir. MANTOTHERM XPS ISI YALITIM LEVHASI’nın kenarları binili olup, binilere riayet edilerek levhalar döşemelidir.

  Yalıtım levhaları aralarında istem dışı oluşabilecek boşluklar mutlaka aynı malzemeden kesilen parçalarla doldurulmalıdır. Levhaların birleştiği kenarlardan yapıştırıcı taşmamasına dikkat edilmeli, taşan yapıştırıcı temizlenmeli, levha kenarları temiz olmalıdır. Pencere, kapı gibi yüzeydeki boşlukların köşeleri ile levha birleşim yerleri aynı hizaya gelmemeli, ısı yalıtım levhaları köşelerde bütün olarak konularak diş açılmalı, boşluklar için ebatlandırılmalıdır. Böylece köşelerde olası çatlak riskinin önüne geçilmiş olur.

 • Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi

  Kimyasal yapıştırma işleminin ardından ısı yalıtım levhalarının yüzeye mekanik olarak da sabitlenmesi uzun süreli performans için önemlidir. Isı yalıtım levhalarının yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra dübelleme işlemine geçilir. Kullanılan yalıtım malzemesine ve yüzey özelliklerine göre dübel seçimi yapılır.

  Dübel deliği açılırken matkap ucuna havşa açma aparatı takılması halinde, delik açılırken aynı zamanda dübel başının yerleşeceği alanda açılmış olur. Havşa açma apartının kullanılmasıyla levha üzerine yerleştirilen dübeller hem yüzeyde kalınlık oluşturmaz, hemde buna bağlı olarak sıva sarfiyatı artmaz. Açılan dübel deliğine dübeller yerleştirilir ve dübel çivileri tamamen çakılır.
  Dübeller havşa başı boşluğuna yerleştirildikten sonra, ilk kat sıva öncesi dübel etrafında kalan boşluklar aynı sıva ile doldurulur.
  Yatayda ve dikeyde levhaların birleşim noktalarına 4 adet ve ortaya 2 adet olmak üzere bina yüzeyinde m2’ye 6 adet dübel uygulanır. Ancak bina kenarlarına uygulanan levhalarda, rüzgar kuvvetinden dolayı kullanılacak dübel sayısı artırılmalıdır; 8 metre yüksekliğe kadar 6 adet, 8 - 20 metreye kadar 8 adet, 20 metre ve üstünde 10 adet dübel kullanılmalıdır.

 • Kenar ve Köşe Detaylarının Oluşturulması

  Köşe Profili
  Bina köşeleri, pencere, kapı kenarları mekanik zorlanmalara en fazla maruz kalan bölgelerdir. Bu bölgeleri koruyarak, düzgün kenar ve köşeler elde etmek için PVC yada alüminyum köşe profilleri kullanılmalıdır. Bu bölgeler aynı zamanda çatlama riski yüksek bölgeler olduğundan fileli köşe profillerinin kullanılması önerilir. Profiller yerleştirilmeden önce ilk kat Mantotherm sıva yapılarak profil sıva üzerine yerleştirilir. Fileli köşe profilleri kullanılıyor ise profil filesi ile donatı filesi birleşim yerlerinde 10 cm birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır

  Denizlik Profili
  Eski binalarda yapılan mantolamada denizlik boyları yeterli gelmiyor ise, sistemi korumak amacıyla denizlik profili kullanılmalıdır. Mantotherm Denizlik Profilleri, eski denizliğin altına poliüretan yada silikon mastik sürülerek yapıştırılır.

  Damlalık Profili
  Kapı, pencere lentolarında, balkon ve cumbaların alt kenarlarından yüzeydeki suyun sağlıklı şekilde tahliyesi ve düzgün bitişler sağlamak için damlalık profilleri kullanılmalıdır. Mantotherm Damlalık Profilleri yerleştirilmeden önce ilk kat Mantotherm sıva yapılarak profil sıva üzerine yerleştirilir. Yerleştirme esnasında profilin terazisinde olmasına özen gösterilmelidir. Fileli damlalık profilleri kullanılıyor ise profil filesi ile donatı filesi birleşim yerlerinde 10 cm birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

  Fuga Profili
  Mimari açıdan estetik bir görünüm elde etmek ve cepheyi bölerek dekoratif kaplamaların uygulamasında kolaylık sağlamak amacıyla cephede açılan fugalar için fuga profilleri kullanılır. Altına profil genişliği kadar sıva uygulandıktan sonra levha üzerinde açılmış derzlere fuga profili yerleştirilir. Yerleştirme esnasında profilin terazisinde ve köşelerde gönyesinde olmasına özen gösterilmelidir. Fileli fuga profilleri kullanılıyor ise profil filesi ile donatı filesi birleşim yerlerinde 10 cm. birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

  Dilitasyon Profili
  Cephedeki mevcut dilatasyon derzleri mantolamada da devam ettirilmeli, yapıştırıcı ve sıva gibi malzemelerle doldurulmamalıdır. Profil kanatlarının altına gelecek kadar sıva uygulandıktan sonra dilatasyon profili yüzeye yerleştirilir. Dilatasyon profillerinin kendi arasındaki ek yerlerinde, yukarıdaki profil üstte kalacak şeklide 10 cm. bindirme yapılır. Profil filesi ile donatı filesi birleşim yerlerinde 10cm. birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

 • Mantotherm Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcının Hazırlanması

  25 kg’lık MANTOTHERM SIVA HARCI 5,5-6 lt. su üzerine yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli bir mikser ile karıştırılır.

  Harcın olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmesi ve uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılması gerekmektedir.

 • Sıva Katlarının ve Donatı Filesinin Uygulanması

  İlk kat sıva işlemi levhaların yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. Hazırlanan MANTOTHERM SIVA HARCI, çelik mala yardımıyla levha yüzeyine uygulanır. Yüzeyde homojen bir sıva kalınlığı elde etmek için 4x4 mm. diş ebadında taraklı mala ile düzeltilir.

  Cephede kullanılacak profiller, altına profil genişliği kadar uygulanan sıva katmanının üzerine yerleştirilir. Ardından yüzeydeki ilk kat sıva uygulamasına devam edilir.

  Yüzey sıvası her katta en fazla 2 mm. kalınlığında olmalı, iki kat sıva kalınlığı 4 mm’yi geçmemelidir.Cephedeki zayıf bölgeler olan pencere ve kapı köşeleri için, yaklaşık 20x40 cm. ebatlarındaki takviye file parçaları pervazların dış köşelerinde ilk kat sıva ile donatı filesi arasına çapraz şekilde yerleştirilir.

  Köşelerde kullanılan profiller filesiz ise, file köşelerde en az 20 cm döndürülmelidir. File uygulamasından sonra ilk kat sıva tabakası kurumadan ikinci kat sıva yapılmalıdır. İkinci kat sıva yaparken filenin ilk kat sıva içerisine gömülmesini veya kaymasını engellemek için hava şartlarına bağlı olarak fileli ilk kat sıvanın hafifçe suyunu atması beklendikten sonra ikinci kat sıva uygulaması yapılmalıdır. İkinci kat sıva uygulaması tamamlandıktan en az 6-7 gün sonra cephede dekoratif son kat kaplama uygulamasına geçilmelidir.

 • Mantotherm Donatı Filesinin Yerleştirilmesi

  İlk kat MANTOTHERM SIVA HARCI uygulandıktan hemen sonra MANTOTHERM DONATI FİLESİ, sıva içerisine yukarıdan aşağı doğru hafifçe gömülerek yerleştirilir. File sıva yüzeyine yerleştirilirken çok bastırılmamalıdır ki file, sıva tabakasının üst yüzeyinde kalabilsin. İdeali sıva tabakasının 1/3’lik kısmının file üzerinde, 2/3’lik kısmının file altında kalacak şekilde sıva uygulamasının yapılmasıdır.
  Donatı filesi ek yerlerinde birbiri üzerine 10 cm. Bindirme yapılmalıdır.
  Köşelerde kullanılan profiller filesiz ise, file köşelerde en az 20 cm. döndürülmelidir. File uygulamasından sonra ilk kat sıva tabakası kurumadan ikinci kat sıva yapılmalıdır. İkinci kat sıva yaparken filenin ilk kat sıva içerisine gömülmesini veya kaymasını engellemek için hava şartlarına bağlı olarak fileli ilk kat sıvanın hafifçe suyunu atması beklendikten sonra ikinci kat sıva uygulaması yapılmalıdır.
  ikinci kat sıva uygulaması tamamlandıktan en az 6 - 7 gün sonra cephede dekoratif kaplama uygulamasına geçilmelidir.

 • Yüksek Mekanik Dayanımlı Katman Oluşturulması

  Cephelerde özellikle su basman seviyelerinde darbe riski yüksek olduğundan buralarda mekanik dayanımı olan, darbelere karşı dayanım gösterebilecek bir sıva tabakası oluşturulması önerilir. Levhalar döşendikten ve dübellendikten sonra 2 mm kalınlığında ilk kat sıva üzerine çelik hasır donatı yerleştirilir. Daha sonra standart donatı filesi ile uygulamaya devam edilir. Çelik hasır donatıdan standart donatı filesine geçerken 10 cm bindirme yapılır. Ancak yan yana yada üst üste gelen çelik hasır donatılarda bindirme yapılmamalıdır.

 • Dekoratif Son Kat Kaplamanın Uygulanması

  İkinci kat sıva uygulamasından 6 - 7 gün sonra yüzey hazırlığı amacıyla MANTOTHERM ASTAR uygulaması yapılır. MANTOTHERM ASTAR, bire bir oranda (1:1) su ile seyreltilerek tek kat uygulanır. Astarın kurumasının ardından dekoratif kaplama uygulamasına geçilir.

  3 farklı dokuda MANTOTHERM DEKOMİNERA -Mineral Esaslı Dekoratif Kaplama bulunmaktadır. MANTOTHERM DEKOMİNERA - Tane Dokulu ortalama 6,5 lt. su üzerine yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar karıştırılır. Bu karışım oranı MANTOTHERM DEKOMİNERA - İnce Tane Dokulu’da ortalama 6,75 lt. su ile yapılırken, MANTOTHERM DEKOMİNERA - Çizgi Dokulu’da ortalama 6,5 lt. su ile yapılır.

  Harcın olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmesi ve uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılması gerekmektedir. MANTOTHERM DEKOMİNERA çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Tekstürlü dokuyu elde etmek için ürün henüz ıslakken plastik mala ile perdahlanır. Tane ve ince tane dokulu dekoratif kaplamalarda malanın aynı yönlü dairesel hareketleriyle, çizgi dokulu dekoratif kaplamada yukarıdan aşağıda yada sağdan sola hareketlerle perdahlanarak doku elde edilir.

  MANTOTHERM DEKOMİNERA’nın kurumasının ardından, iki kat MANTOTHERM DIŞ CEPHE BOYASI ile boyanarak uygulama tamamlanır.Mantotherm
Tamam
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu web sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.